Vračila in vračila

Pravica do odstopa od potrošnikov

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih ni mogoče pripisujejo njegovi poklicni dejavnosti, ne komercialni ne avtonomni.) Informacije o pravici do odstopa

Pravica do odstopa

Ta pogodba se lahko odpove v enem mesecu, ne da bi morali navesti razloge. Rok za preklic je 1 mesec od datuma - v kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi in ​​ki ni prevoznik, blago prevzeli ali ste jo prevzeli, če naročili ste eno ali več blaga v okviru enega naročila in to blago je dostavljeno v enem naročilu oskrba;

- pri kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, ki ni prevoznik, prevzeli ali prevzeli zadnje blago, če ste v enem naročilu naročili več blaga in so dostavljena ločeno;

- pri kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo vi imenovali in ki ni prevoznik, prevzeli ali prevzeli zadnjo dobavo delni ali zadnji kos, če ste naročili blago, ki je dostavljeno v več delnih dobavah oz kosov;

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas morate obvestiti (SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, telefonska številka: 040/63307924, e-poštni naslov: it@sobuy-shop.com) jasna izjava (npr. poštno pismo, faks ali e-pošta) v zvezi z vašo odločitvijo odpove pogodbo.

V zvezi s tem lahko uporabite priloženi faksimile vzorčnega pisma o preklicu vendar ni predpisano.

Za spoštovanje obdobja razveljavitve zadostuje, da se sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do umik se pošlje pred iztekom obdobja za preklic.

Posledice umika

Če prekličete to pogodbo, smo dolžni vrniti vsa prejeta plačila vi, vključno s stroški pošiljanja (razen dodatnih stroškov, ki so posledica vaše izbire a čas dostave, ki ni najugodnejša standardna dostava, ki jo ponujamo), takoj in največ pozno v štirinajstih dneh od datuma, ko smo prejeli sporočilo v zvezi z vašim preklicem to pogodbo.

Za to vrnitev uporabljamo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri čas prvotne transakcije, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno; v nobenem primeru ne bodo prišli do vas stroški za to vrnitev.

Vrnitev plačila lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo ali do takrat prinesite dokazilo, da ste blago vrnili, kar nastopi prej.

Blago nam morate poslati ali predati takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o preklicu te pogodbe.

Rok se odobri, če pošljete blago pred rokom štirinajstih dni.

Neposredni stroški vračila blaga bodo na vaše stroške

Odgovorni ste za kakršno koli izgubo vrednosti blaga, le če je takšno izgubo mogoče pripisati a obdelava iste ni potrebna za preverjanje skladnosti, lastnosti in način delovanja.

Razlogi za izključitev ali preklic

Pravica do preklica pogodb ni predvidena v zvezi z dobavo blaga, ki ni montažno in katerega proizvodnja je odločilna potrošnikova izbira ali odločitev ali ki so očitno prilagojene osebne potrebe potrošnika; v zvezi z dobavo blaga, ki se hitro poslabša ali katerega rok veljavnosti bo prišel hitro premagati; v zvezi z alkoholnimi pijačami, katerih cena je bila dogovorjena ob podpisu pogodbe, vendar ki je mogoče dostaviti najkasneje v 30 dneh od datuma sklenitve pogodbe in vrednosti trenutni tok je odvisen od nihanj na trgu, na katerega podjetnik nima vpliva; v zvezi z dobavo časopisov, revij ali ilustracij, z izjemo naročniških pogodb.

Pravica do preklica pogodb predčasno poteče v zvezi z dobavo blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vrnitev, če je bil pečat odstranjen po dobavi; v zvezi z dobavo blaga, če je bilo po dobavi na takšen način zmešano z drugim blagom neločljivi zaradi svoje doslednosti; v zvezi z dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zaprti embalaži, če je je bil po dostavi odstranjen. __________________________________________________________________________________

Faksimilni model preklica

(Če želite odpovedati pogodbo, vrnite ta izpolnjeni obrazec.)

- SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, e-poštni naslov: it@sobuy-shop.com:

- Spodaj podpisani odpovem / odpovem pogodbo, ki sem jo / nas podpisala leta v zvezi z nakupom naslednjega blaga (*) / za izvajanje naslednjih storitev (*) - naročeno dne (*) / prejeto dne (*) - ime potrošnika - naslov potrošnika - podpis potrošnika (samo v primeru komunikacije na papirju) - Datum (*) Prosimo, prečrtajte vse navedbe, ki ne ustrezajo.