Pogoji

Condizioni Generali di Contratto e informazioni per i clienti
I. Condizioni Generali di Contratto
§ 1 Disposizioni fondamentali
(1) Le seguenti condizioni valgono per tutti i contratti conclusi con noi in qualità di prestatore di servizi (SoBuy Commercial GmbH) tramite il
sito internet www.sobuy.it. Salvo diversamente concordato, non è prevista l’applicazione di condizioni propriedaLei utilizzate.
(2) Il consumatore ai sensi dei seguenti regolamenti è qualsiasi persona fisica che concluda un negozio giuridico a scopi che non possono
essere attribuiti né alla sua attività commerciale né alla sua attività professionale autonoma. Il professionista è qualsiasi persona fisica o
giuridica oppure una società di persone con capacità giuridica che nella conclusione di negozi giuridici agisce in esecuzione della propria
attività professionale autonoma o commerciale.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) L’oggetto del contratto è la vendita di beni .
(2) Nel momento in cui inseriamo un prodotto nella nostra pagina web, vi sottoponiamo un'offerta vincolante per stipulare un contratto
tramite il sistema del carrello online alle condizioni indicate nella descrizione dell'articolo.
(3) Il contratto d'acquiso viene creato dal sistema del carrello online nel modo seguente:
I prodotti selezionati per l'acquisto vengono inseriti nel "carrello". Il pulsante specifico nella barra di navigazione consente di accedere al
"carrello" e di eseguire eventuali modifiche in qualsiasi momento.
Dopo aver richiamato la pagina “Cassa” e aver immesso i dati personali, nonché le condizioni di pagamento e spedizione, infine visualizzate
i dati dell’ordine come panoramica.
Se come metodo di pagamento utilizzate un pagamento immediato (ad es. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, bonifico immediato),
verrete guidati attraverso la pagina di panoramica dell’ordine del nostro shop online oppure inoltrati al sito internet dell’offerente del sistema
di pagamento immediato.
Se venite indirizzati al sistema di pagamento immediato, inserite o selezionate i dati richiesti. Infine, verrete portati al sito internet
dell’offerente del pagamento immediato, oppure, dopo essere stati reindirizzati al nostro shop online, vi verranno mostrati i dati dell’ordine
come panoramica.
Prima dell’invio dell’ordine, avete la possibilità di verificare ancora una volta o di modificare i dati immessi nella panoramica dell'ordine
(anche tramite la funzione “Indietro” del browser Internet), ovvero di interrompere l’ordine.Con l'invio dell'ordine, con il pulsante "Ordinare
con obbligo di pagamento" si conferma l'accettazione giuridicamente vincolante dell'offerta e la conseguente stipulazione del contratto di
acquisto.
(4) L’elaborazione dell’ordine e la trasmissione di tutte le informazioni necessarie ai fini della conclusione del contratto avvengono via e-mail
in modo parzialmente automatizzato. Si accerti che l’indirizzo e-mail depositato presso di noi corrisponda, che la ricezione delle e-mail sia
assicurata tecnicamente e, in particolare, che non sia bloccata dal filtro SPAM.
§ 3 Diritto di ritenzione, riserva della proprietà
(1) Potrà esercitare il diritto di ritenzione solo qualora si tratti di crediti dello stesso rapporto contrattuale.
(2) I beni rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo d’acquisto.
§ 4 Garanzia
(1) Valgono i diritti di garanzia legale per vizi.
(2) Come consumatore siete pregati di controllare la merce al momento della consegna per verificare la completezza, la presenza di difetti
evidenti e di danni di trasporto e di comunicare eventuali reclami il prima possibile a noi e allo spedizioniere. In caso di omissione ciò non ha
effetto sui diritti di garanzia legali.
(3) Se una caratteristica della merce si discosta dai requisiti oggettivi, la deviazione si considera concordata solo se l’utente ne è stato
najprej najprej obveščena s podpisom pogodbe in odstopanja je bilo izrecno in ločeno dogovorjeno med
odstavi.
§ 5 Veljavna zakon, kraj izpolnitve, pristojni forum
(1) Nemški zakon je vreden. Za potrošnike je ta veljavni zakon veljaven le, če se dodeljene zaščite ne odštejejo z določbami
Zavezana zakona o stanju običajnega prebivališča potrošnikov (načelo razširjenosti najugodnejšega pravila).
(2) Kraj izpolnjevanja vseh uspešnosti za komercialne odnose z nami in kompetentno luknjo so naš sedež, če ne
biti potrošnik, vendar trgovec, pravna oseba javnega prava ali ločeno premoženje javnega prava ..
Res je, če nimate splošne kompetentne luknje v Nemčiji ali v Evropski uniji ali če je običajni dom ali prebivališče
v času poziva na sodišču niso znani. Pravica, da se obrnete na sodišče na drugem pristojnem forumu, ostaja shranjena.
(3) Določbe Dunajske konvekcije o mednarodni prodaji blaga so izrecno ne uporabne.
Ii. Informacije za stranko
1. Identiteta prodajalca
Sobuy Commercial GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Nemčija
Telefon: 040/63307924
E-pošta: it4@sobuy-shop.com
Alternativno reševanje sporov:
Evropska komisija ponuja platformo za dodatno sodno alternativno reševanje sporov, dostopno na spletnem mestu
2. Informacije v zvezi s formulacijo pogodbe
Tehnični koraki, povezani s sklepom pogodbe, se izvedejo sam zaključek pogodbe in možnosti popravka
Skladnost z zakonodajo "sklepa pogodbe" v naših standardnih komercialnih pogojih (del I.).
3. Pogodbeni jezik, reševanje pogodbenega besedila
3.1 Pogodbeni jezik je italijanski.
3.2 Celotno pogodbeno besedilo ni shranjeno z nami. Pred vrstnim redom prek linije - sistem podatkovnega vozička
Pogodbene pogodbe se lahko natisnete prek funkcije tiskanja brskalnika ali shranite v elektronski obliki. Po sprejemu
Odredbe s strani podatkov o ordinaciji, podatki, ki jih predpiše zakon za prodajne pogodbe na daljavo in pogoje
Splošna korporacija vam je ponovno vzpostavljena po e-pošti.
4. Vedenjske kode
4.1 Pridružili smo se častnemu kodeksu zaupanja vrednih trgovin GmbH, ki je na voljo na naslovu:
5. Glavne značilnosti blaga ali storitve
Bistvene značilnosti blaga in/ali uspešnosti najdemo v relativni ponudbi.
6. Cene in načini plačila
6.1 Cene, prikazane v njihovih ponudbah, predstavljajo splošne cene. Vsebujejo vse komponente cene, vključno z vsemi
davki.
6.2 Nakopičeni stroški pošiljanja niso vključeni v nakupno ceno. Pripomnijo jih skozi gumb
ustrezno označeno na naši spletni strani ali v relativni ponudbi, med postopkom naročanja prihajajo
prikazano ločeno in ga mora podpirati s svojim delom, razen če je pošiljka brezplačna.
6.3 Stroški, nastali za prenos denarja, so na vaše stroške tudi v primerih, ko se dostava poteka v državi
EU, vendar je plačilo izvedeno zunaj Evropske unije.
6.4 Načini plačila, ki so na voljo, je mogoče, s pritiskom na gumb, ki je ustrezno označen na našem spletnem mestu
Internet ali v relativni ponudbi.
6.5 Če ni drugače določeno za posamezne načine plačila, plačilne pristojbine, ki so posledica iztekovanja pogodbe
takoj.
7. Pogoji dostave
7.1 Pogoji, izraz in morda obstoječe omejitve oskrbe so vidni s pritiskom na gumb
ustrezno označeno na naši spletni strani ali v relativni ponudbi.
7.2 Če ste potrošniki, po zakonu ugotovi, da tveganje za naključno izgubo ali naključno poslabšanje prodane stvari
Med pošiljko prehaja stranki šele v času dostave blaga, ne glede na to, ali je pošiljka
zavarovano ali ne. To ni vredno, če ste neodvisno naročili prometno podjetje, ki ga ne imenujemo mi ali oseba
Odgovoren za izvedbo pošiljke.
8. Pravna garancija pravica za napake
Odgovornost za napake temelji na pravilih "garancije", ki jih vsebujejo naši splošni pogoji (del I).
Te splošne pogoje in informacije za stranko so pripravili pravniki, specializirani za Händlerbund IT zakon E
Trajno so nadzorovani za preverjanje njegove zakonske skladnosti. Händlerbund Management AG zagotavlja pravno varnost
besedila in je odgovorna v primeru opominov. Nadaljnje informacije so na voljo na naslovu: https://www.haendlerbund.de/
Zadnja posodobitev: 01.01.2022

S prihodom jeseni in zime ....

Naša hiša postane dobrodošlo zatočišče, da pozdravi prijatelje in deli posebne trenutke.
V hladni sezoni, ko se čutijo mraz in dež, je bistvenega pomena dobro organiziran vhod.
Sodobni in funkcionalni obešalnik pozdravlja goste plašče, ki ohranja vaš dom v redu in dobrodošli.
Odkrijte praktične obešalnike

Vaš voziček (0)

Brez izdelka v vozičku